Grant pentru capital de lucru 2021

HEAVEN SOLUTIONS 2005 SRL anunță lansarea proiec­tului ”Gran­turi pentru capital de lucru acor­date IMM-urilor cu activ­i­tate eco­nomică în unul din domeniile de activ­i­tate pre­vazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 9092 înscris în cadrul Măsurii ”Gran­turi pentru capital de lucru”, insti­tuită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data sem­nării con­trac­tului de finanțare cu Min­is­terul Economiei, Antre­preno­riat­ului și Tur­is­mului (fost MEEMA) / A.I.M.M.A.I.P.E. Iaşi, M2-9092 / 11.05.2021 .

Obiec­tivul proiec­tului îl reprez­intă spri­jinirea soci­etatii HEAVEN SOLUTIONS 2005 SRL.

Proiectul are printre prin­ci­palele rezul­tate, următoarele:

  • menținerea activ­ității pe o perioadă de minim 6 luni.
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Val­oarea totală a proiec­tului este de 734.054,78 lei din care:

  • 638.308,50 lei grant acordat
  • 95.746,28 lei cofinanțare.

Proiect cofi­nanțat din Fondul Euro­pean de Dez­voltare Regionala prin Pro­gramul Oper­ațional Com­pet­i­tiv­i­tate 2014–2020.

 

HEAVEN SOLUTIONS 2005 SRL

 

Ver­si­unea inte­grală a comu­ni­cat­ului de presă poate fi accessat aici.